Handelsbetingelser

Tryk på emnerne for mere information

Parqo ApS (Herefter Parqo eller P-APP)

Arnold Nielsens Blvd. 136

2650 Hvidovre

PARQO ApS er et parkeringsselskab. Selskabet har CVR nr.: 41667265 og forretningsadresse Arnold Nielsens Blvd. 136, 2650 Hvidovre. Kontaktoplysninger er support@parqo.dk og telefon 92 90 00 03.

Parqo/ P-APP er et privat parkeringsselskab, som har til formål at levere parkeringsløsninger til  private parkeringspladser. Vi leverer tjenesten parkeringsapp’en Parqo til det åbne marked.

Tjenesten: Parqo er en platform, som tilbyder salg af parkeringstilladelser og andre produkter. Den giver information om parkering og anden relateret information. Beskrivelsen dækker brugergrænsefladen central server, som behandler data og de applikationsspecifikke tjenester tilbudt af tredjeparts-leverandører (som for eksempel betaling og sms).

App: Tjenesten tilbydes til brugere i form af en app for mobile enheder og er rettet mod operativsystemerne iOS og Android samt en webside.

Brugere: Dette er dem, som benytter tjenesten. Det er primært personlige brugere, men det kan også være andre typer brugere; såsom som Parqo-administratorer værende f.eks. ejendomsbestyrelser, viceværter og bestyrelser.

Parqo er en digital tjeneste for salg (gratis og betalte) parkeringstilladelser samt salg af andre typer af produkter. Tjenesten skal være tilgængelig for alle.

Denne aftale indgås mellem Parqo, som udbyder af tjenesten og brugeren (kunden). Aftalen regulerer partenes rettigheder og pligter ved brug af tjenesten. Kunden må acceptere denne aftale for at kunne anvende tjenesten. Aftalen accepteres og indgås ved, at kunden samtykker i vilkårene ved at give accept i elektronisk dialog før tjenesten tages i brug. 

Bruger:

Bruger skal angive korrekte personoplysninger.

  • Parqo har ret til at slette eller deaktivere brugere efter eget skøn og uden, at dette giver kunden/brugeren krav på kompensation.

Aftalen er gyldig fra det tidspunkt, kunden accepterer disse vilkår. Kunden kan opsige aftalen gennem skriftlig henvendelse til Parqo. Parqo kan opsige aftalen med Kunden med skriftlig varsel, hvis Parqo ophører med at tilbyde tjenesten, ændrer tjenesten væsentligt eller af andre årsager ikke opretholder tjenesten. Ved ophør af aftalen bortfalder partenes uafviklede forpligtelser ikke overfor hinanden, herunder kundens udestående betalingsforpligtelser.

For at kunden skal kunne benytte tjenesten må kunden registrere et betalingskort. Aftalen giver Kunden ret til at benytte tjenesten til at betale for parkering og andre produkter, som tilbydes gennem tjenesten. For produkterne, som kunden køber via tjenesten, godtager kunden, at registrerede betalingskort hæves med de til enhver tid gældende priser, inklusive afgifter og tjenestegebyrer. Den endelige pris for parkering beregnes straks efter, at parkeringen er afsluttet. Det er Kundens ansvar, at det registrerede betalingskortet er gyldig, har dækning og ikke er spærret. Hvis tjenesten ikke virker eller er utilgængelig, er det Kundens ansvar at sørge for betaling på anden måde. Ved køb er det Kundens ansvar at registrere korrekt takstgruppe/zone samt køretøjets registreringsnummer.

Registrering af betalingskort og betaling bliver behandlet af 3. part; en betalingsudbyder, som tilbyder en sikker elektronisk betalingsløsning. Al kort-information opbevares i henhold til kortselskabernes regler. Der vil ikke blive lagret oplysninger om betalingskort i tjenesten.

De mulige betalingsmåder i PARQO er:

– Visa

– Visa Electron

– Mastercard

– Maestro

Vi har sikret vores platform med SSL-kryptering, som sikrer, at de informationer du indtaster, kun kan ses af Bambora. Det samlede beløb trækkes først ved køb eller valgte start-tidspunkt for parkering.

 • Parkeringsaftalen er først gyldig, når betaling er udført og kontrolleret mod, at gyldig periodebillet er godkendt.
 • Betalt parkeringsaftale registreres elektronisk med registreringsnummer på køretøjet som identifikation.
 • Parkeringsaftalen er gyldig i tidsrummet, som står i aftalen.
 • Parkeringsaftalen er kun gyldig for et køretøj pr. parkeringsaftale.
 • PARQO garanterer ikke ledig parkeringsplads.
 • PARQO kan ikke garantere, at varsling om udløbet aftale modtages af kunden.
 • Betalt parkeringsaftale refunderes ikke.
 • Hvis man parkerer på anviste pladser uden gyldig parkeringsaftale knyttet til korrekt registreringsnummer, vil man ved kontrol blive pålagt kontrolafgift/parkeringsafgift.
 • PARQO kan ændre pris på parkeringsaftaler med 30 dages varsel.
 • Køber af parkeringsaftalen er selv ansvarlig for, at aftalen til enhver tid er knyttet til korrekt registreringsnummer.
 • Eventuel klage vedr. pålagt kontrolgebyr/parkeringsafgift skal gøres til selskabet, som har pålagt den. Information om, hvor man skal klage, står på kontrolafgiften.

Når du modtager ordrebekræftelsen, skal du kontrollere, at den er i overensstemmelse med din bestilling. Hvis du opdager fejl eller har ændringer til din ordre, bedes du kontakte support@parqo.dk.

For at gøre tjenesten så enkel som mulig at bruge, beder vi om tilgang til nogle funktioner på mobile enheder. Disse inkluderer:

 • Pushudsending. Push-udsendelse på telefonen er foretrukket varsling for relevante informationsmeldinger.
 • Lokationstjeneste. Lokationstjeneste for at vise de nærmeste zoner, der er offentlig tilgængelig for parkering.

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms og andre afgifter.


Der tages forbehold for:

– Valutaændringer

– Force majeure

– Leveringssvigt

– Afgiftsændringer

– trykfejl

Abonnementsbetingelserne gælder for alle typer af vores abonnementer. Du vil modtage en kvittering for din abonnementsaftale via e-mail.

Abonnementsperiode og opsigelse
Aftalen er gældende fra den dag, hvor du indgår abonnementsaftalen og fortsætter til, at du opsiger abonnementet eller ved manglende betaling. Abonnementet kan opsiges alt efter aftale ved indgåelse af abonnementsaftale, alt efter, om der er en binding ved abonnementsaftalen. Dette vil fremgå ved oprettelse af aftalen. 

Abonnement kan opsiges efter binding (hvis der er binding). Abonnement vil være gældende frem til sluttidspunktet, hvis det er et betalt abonnement. Ellers vil den blive opsagt med øjeblikkelig virkning. 

Opsigelse skal ske via din egen konto-side via vores app eller skriftlig henvendelse til PARQO på support@parqo.dk eller via brev til adressen Parqo Aps, Arnold Nielsens Blvd. 136, 2650 Hvidovre.

Hvornår vil min abonnementsbetaling blive trukket?

Betaling for dit abonnement vil blive trukket, når aftalen skal fornyes. Dette er forskelligt, alt efter, hvilken abonnementsaftale du indgår hos Parqo. Dette fremgår altid ved købsprocessen. Du vil i forbindelse med, at pengene bliver trukket, modtage en mail med oplysninger om, hvilket beløb og hvad ordren indeholder.

Beløbet, der bliver trukket, vil være det beløb, der matcher den abonnementsløsning, du har bestilt.

Pengene bliver trukket den dag, du har valgt  jf. den dato og det starttidspunkt, du har valgt ved oprettelse af dit abonnement og det interval, der er forudbestemt ved aftalen.

Betaling
Betaling  trækkes på den betalingskort, du har valgt som primær betalingsmetode.

Kvittering for hvert køb via betalingskort fremsendes pr. email. Ellers kan der altid via din konto på Parqo opnås adgang til ordrehistorik, kvitteringer samt abonnementsinfo. Se mere på din konto.

Hvis betaling ikke sker senest ved forfald, opkræves et gebyr for hver rykkerskrivelse på 10 % af regningens størrelse.

Modtages betaling for abonnement ikke, kan Parqo uden varsel ophæve abonnementsaftalen.

Ændring af betalingsoplysninger på dit abonnement

Såfremt du får nyt betalingskort, eller du under andre omstændigheder ændrer betalingsoplysninger, er det vigtigt, at De går ind på din profil og ændre dine oplysninger.

Hvis du ikke ændrer dine oplysninger, vil Parqo ikke have mulighed for at trække betaling for din ordre, og du vil dermed risikere, at abonnementet opsiges eller afsluttes. Hvis du er i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte os på support@parqo.dk.

Ændringer af betingelserne for abonnementet

Ændringer af denne aftale, som vil være til kundens fordel, herunder pris- og gebyrnedsættelse, kan af PARQO foretages uden forudgående varsel herom. Ændringer af denne aftale ikke til fordel for kunden, herunder pris- og gebyrstigninger, meddeles med et varsel på minimum 30 dage.

Du skal være fyldt 18 år for at oprette et abonnement ved PARQO.

Du anses for at have godkendt ændringerne, hvis du ikke har meddelt os andet inden den dato, hvor ændringerne træder i kraft. Gældende priser og abonnementsbetingelser er tilgængelig på www.parqo.dk.

Misligholdelse
Hvis du misligholder din abonnementsaftale eller abonnementsbetingelserne, er PARQO berettiget til at ophæve dit abonnement uden varsel.

Behandling af personlige oplysninger
For at administrere dit abonnement behandler PARQO en række oplysninger om dig, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail, og andre forhold af betydning for dit abonnement. Ved tegning af abonnement giver du samtykke til, at vi kan benytte oplysningerne til administration af dit abonnement samt til statistiske formål.

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til: support@parqo.dk

 

Hvis det ikke lykkedes os, at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Klager over almindelige varer skal du gå til Forbrugerklagenævnet eller oprette en sag ved den nye europæsiske forbrugerportal ODR.

 

Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 50 00
kfst@kfst.dk – www.forbrug.dk

 

Online Dispute Resolution
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Som betingelse for oprettelsen af en aftale hos PARQO, giver du samtidig samtykke til, at PARQO må kontakte dig telefonisk eller via elektronisk post. Du vil modtage elektroniske meddelelser i form af e-mails på din registrerede e-mailadresse og SMS-beskeder på det registrerede mobiltelefonnummer.

PARQO vil via elektronisk post kontakte dig med informationer om opdateringer, ændringer mv. vedr. dine aftaler hos PARQO. Du vil også kunne blive kontaktet via telefon på det registrerede mobiltelefonnummer med service/vejledning i, hvordan du får mest ud af dine aftaler hos PARQO.

Privatlivspolitik

Brugeren har mulighed for selv at lægge information i løsning, men Parqo benytter telefonnummer for at verificere en bruger. 

Tredjepartsløsning for SMS benyttes til godkendelse af bruger. SMS sendes fra tredjepart og til bruger. Efter godkendelæse vil Parqo benytte en kode for godkendte brugere i den videre kommunikation. Tredjepartløsning benyttes også for evt. betaling. Der kan også benyttes andre løsninger fra tredjepart i tjensten. 

 • Følgende information, som er brugerrelateret kan være opbevaret i tjeneste:
 • Mobilnummer: Dette bruges som brugeridentifikation i tjenesten og er knyttet direkte til App’en på brugerens mobile enheder.
 • Email: Dette bruges som brugeridentifikation i tjenesten og er knyttet direkte til App’en på brugerens mobile enheder. 
 • Personling information: Køb, Historik over parkeringstilladelser, hjemmeadresse opbevaret for at kunne knytte brugeren til en rettighed for at købe en tadresserelaterede produkter. i tillæg vil fødselsdato og kontaktinformation kunne lagres i løsning. 
 • Personlig indstillinger: Brugerens kan lave indstillinger for appen (sprog, notifikationsindstilling mm)
 • Teknologi. Ved anvendelse registreres teknisk information om den mobile enhed(som f.eks. type enhed og operativsystem) samt IP adresse. Denne information bruges kun for teknisk opfølgning af tjenesten og supportsituationer. Der benyttes analyseværktøj i tjenesten for statistik, fejlrapportering og analyse af anvendelsesmønster. Al sådan indsamlet information anoymiseres og bruges kun til statistiske formål. 

 

Virksomheder, som anvender analyseværktøj på sit websted, skal sørge for at behandling af personoplysninger sker i tråd med privatlivsreglerne. Dette indebærer at:

 • Efter indsamlingen anonymiseres eller ændres IP-adresserne sådan, at besøgende på netstedet ikke kan spores tilbage til en bestemt enhed og dermed til en enkeltperson. I Google Analytics skal anonymiseringsfunktionen være aktiveret.
 • Behandling av indsamlet information skal kun bruges til statistiske formål. Virksomheden skal ikke indsamle flere oplysninger, end det som er nødvendig til dette formål.

 

P APP behandlingsrutiner for personoplysninger er trygge, og oplysningene opbevares på en forsvarlig måde sådan, at de ikke bruges uretmæssigt eller kommer uvedkommende i hænde og sådan, at gældende persondatalovs krav til integritet, fortrolighed og tilgængelighed sikres.

 

 • Skabe en effektiv tjeneste: Hovedformålet med brugerinformationen angivet i forrige kapitel er at kunne tilbyde en effektiv service; sikre at køb af tilladelser og produkter foregår på en effektiv og sikker måde.
 • Kontinuerlig forbedring af tjenesten. Informationen, som er lagret om brugeren vil benyttes for at forbedre tjenesten, både til at finde fejl og forbedre kundeoplevelsen. Parqo har ret til at kontakte brugeren med det formål at forbedre tjenesten, for eksempel i form af spørgeundersøgelser. Deltagelse i sådanne undersøgelser er frivillig.
 • Analysere marked og forstå trends. Statistik på aggregeret niveau og segmenter på for eksempel demografi og geografi kan bruges for at analysere brugsmønster, og hvordan aktivitet og trender udvikler sig. Analyser kan også kombineres med data på tværs af Parqo digitale flader.
 • Brugertilpasset tilbud: Parqo kan tilbyde annoncer, tilbud, andre specifikke tilbud, anbefalinger eller reklame baseret på brugsmønster eller baserte på brugerens kundesegment. Brugeren har adgang i app’en til at kunne slå denne type kommunikation fra.
 • Forebygge uvedkommende aktivitet: Parqo overvåger aktiviteten i løsningen og kan reagere på mistænkelige transaktioner identificeret gennem brugsmønster eller gennem indrapportering fra andre brugere.
 • Tredjepartsleverandører vil få de oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre identifikation af en bruger, gennemføre betalingstransaktioner for at kunne lave opslag i dataregistre. Se beskrivelse i tidligere afsnit.
 • Parkeringsoperatører, kommuner eller andre aktører, som håndhæver parkeringsreglementet på steder, hvor tjenesten er tilgængelig, vil kunne slå op om nummerplade har en gyldig tilladelse.
 • På direkte forespørgsel fra offentlige myndigheder (f. eks. politi og skattevæsen) – da disse har lovhjemmel til at kræve information fra tjenesten – vil P APP udlevere efterspurgte information.
 • Parqo udleverer også data til forskningsrelaterede formål. Detaljer om enkeltindivider skal anonymiseres, eller data udlveres på aggregeret niveau.
 • Vi udleverer ikke registrerede oplysninger om dig til andre organisationer eller virksomheder uden dit frivillige, udtrykkelige og informerede samtykke. Hvis du giver samtykke, vil vi kun udlevere oplysningene indenfor det formål, samtykket omfatter.
 • Vi kan lade underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske del af data-behandlingen. Databehandleren skal efter aftale med os behandle dine personoplysninger på en måden vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren at sørge for en forsvarlig informationsikkerhet og sletning af personopplysninger.
 •  For sletning af egen bruger må man kontakte Parqo (se første afsnit i dette dokumentet). Brugeren vil da blive slettet fra tjenesten, men købstransaktioner vil være opbevaret i 5 år for at imødekomme dansk regnskabslovgivning.